Văn bằng 2

THÔNG BÁO TUYỂN SINH ĐẠI HỌC HỆ VĂN BẰNG 2 NĂM 2018

THÔNG BÁO TUYỂN SINH ĐẠI HỌC HỆ VĂN BẰNG 2 NĂM 2018

13/09/2018 11:53 AM
Áp dụng theo Phương thức tuyển sinh riêng, triển khai theo “Đề án tuyển sinh Đại học năm 2018” của Trường Đại học Đông Đô. Thi tuyển hoặc  xét tuyển theo kết quả học tập tại trường đã được cấp bằng tốt nghiệp đại học thứ  nhất

Đăng ký tuyển sinh